Plomba w Gliwicach

Budynek mieszkalno - usługowy w Gliwicach

W wyniku analiz wytycznych inwestora, zapisów planu miejscowego oraz wizji lokalnej uznano za najistotniejsze uzyskanie jak najbardziej komfortowych przestrzeni przy zachowaniu minimalnych wymagań powierzchniowych dla mieszkań dwu i trzy pokojowych. Dzięki czemu powstałe mieszkania są niezbyt duże ale bardzo atrakcyjne. Prezentowane rozwiązania zachowują optymalne wskaźniki ekonomiczne. Projektowana bryła i elewacje są neutralne, by nie stały się nowym, krzykliwym elementem przestrzeni. Stają się tłem dla starych kamienic i niekontrastowym sąsiadem dla współczesnej architektury.
Budynek garażu wielopoziomowego został przeznaczony na garaż dla 270 samochodów osobowych, 10 motocykli i rowerów. 
InwestorTBS Gliwice
LokalizacjaGliwice
Zespół projektowyWXCA- Szczepan Wroński, Agnieszka Nowicka, Katarzyna Chodyniecka
WizualizacjeJerzy Mazurkiewicz

Plomba w Gliwicach

Widok z ul. Jana Pawła II na ceglaną fasadę.