Galeria Arsenał w Białymstoku

Celem projektu jest udostępnienia mieszkańcom Biełegostoku zabytkowego budynku starej elektrowni, na potrzeby Galerii Sztuki Arsenał oraz stworzenie bulwaru przy rzecze Białej znajdującej się bezpośrednio przy przebudowywanym obiekcie.

 

 
InwestorGaleria Arsenał w Białymstoku
TypObiekt użyteczności publicznej
ZespółProjekt wykonany razem z WXCA : Szczepan Wroński, Zbigniew Wroński, Michał Czerwiński, Agnieszka Nowicka, Katarzyna Faszczewska, Jacek Hawryluk, Marta Sękulska-Wrońska
NagrodyI Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku starej elektrowni. Organizator: Galeria Arsenał oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

Galeria Arsenał

 
Budynek starej elektrowni został zaprojektowany w taki sposób, aby dostosować go do potrzeb nowoczesnej galerii sztuki zachowując industrialny charakter i wydobywając jego oryginalne, architektoniczne walory.
Obiekt podzielono funkcjonalnie na 2 zasadnicze części: nadziemną i podziemną. Nadziemna część budynku mieści strefę obsługi zwiedzających Galerię oraz przestrzeń ekspozycji. Podziemna część budynku to strefa zaplecza oraz rekreacji.