ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI W BIAŁYMSTOKU

Uzupełnienie istniejących przestrzeni zadanego obszaru miasta zwartą zabudową śródmiejską z silnie wyartykułowanymi pierzejami porządkuje przestrzeń i nadaje jej miejski charakter. Dopełnienie intensywnej zabudowy o zróżnicowanej funkcji strukturą wzajemnie powiązanych parków, bulwarów i zielonych skwerów stanowić ma kontynuację tradycji białostockich założeń parkowych. W przedstawionej propozycji kierunków przekształceń zwrócono szczególną uwagę na wzmocnienie powiązań wschodniej i zachodniej części miasta, przedzielonych torami kolejowymi oraz zaprojektowanie Ulicy Zwycięstwa w konwencji atrakcyjnego, miejskiego bulwaru.

InwestorMiasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku
TypUrbanistyka
Zespół projektowyWXCA – Szczepan Wroński, Agnieszka Nowicka, Michał Czerwiński, Małgorzata Dembowska
WizualizacjeSebastian Kochel
NagrodyII miejsce w konkursie urbanistyczno - architektonicznym na opracowanie koncepcji zintegrowanego centrum komunikacyjnego wraz z terenami przyległymi w Białymstoku. I nagroda Leonardo 2013 za projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Białymstoku w kategorii: Town Planning and Designing, Mińsk, Białoruś.

01.

Widok z lotu ptaka na założenie Dworca PKP i PKS z pasażem przewieszonym nad torami.

02.

Widok z lotu ptaka na ul. Bohaterów Monte Cassino